Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Neurofeedback Rotterdam hanteert voor NeurOptimal® neurofeedbacktraining de volgende tarieven:

Intake gesprek + korte introductiesessie € 65,-
Losse Sessie € 65,-
10 Sessies (Bij vooruitbetaling te voldoen.)* € 550,-

 

* Deze prijs geldt bij afname van 10 sessies en onder voorwaarde van vooruitbetaling. Indien u besluit om eerder dan 10 sessies te stoppen zullen de afgenomen sessies worden verrekend tegen een tarief van € 65,- per sessie.

Toelichting:

Na uw aanmelding ontvangt u van ons enkele formulieren, waarin u naast de gebruikelijke persoonlijke gegevens kunt aangeven wat uw klachten zijn, met welke zaken u moeite heeft en andere gegevens welke van belang kunnen zijn voor een goed beeld van de klachten. Vervolgens wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intake gesprek met een korte introductiesessie welke circa. 1 uur duurt.  Indien u, om welke reden ook afziet van vervolgsessies, bent u slechts € 65,00 verschuldigd. Eén enkele losse sessie zonder een vervolg heeft geen effect, het is daarom af te raden om één losse sessie te volgen. Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2015. Neurofeedback Rotterdam werkt en handelt conform de richtlijnen van de NVNF (Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback.)

Vergoedingen

Zorgverzekering:

Slechts in bepaalde gevallen is een (gedeeltelijke) vergoeding via uw ziektekostenverzekeraar mogelijk. Vraag dit aan uw verzekeraar.
Werkgever:
In het kader van preventie, herstel en integratie zijn werkgevers in sommige gevallen bereid de trainingen (gedeeltelijk) voor de werknemer te betalen. Bijvoorbeeld bij (aankomende) burn-out verschijnselen.
Uitkeringsinstantie:
Ook uitkeringsinstanties zijn bereid de trainingen (gedeeltelijk) te betalen, bijvoorbeeld via een IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst).
PGB (Persoons Gebonden Budget):
Neurofeedback trainingen kunnen worden bekostigd uit het vrij besteedbare gedeelte van de “activerende of ondersteunende begeleiding”
Belasting:
De neurofeedback trainingen kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting als bijzondere ziektekosten, of als scholingskosten voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld loopbaanverbetering. Vraag dit na bij de belastingdienst of uw belastingconsulent.
Bedrijven:
De kosten van de neurofeedback trainingen kunnen als trainingskosten of als Arbo-aftrekpost worden opgevoerd.

Let op! Bovenstaande informatie is aan verandering onderhevig. Neurofeedback Rotterdam is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze pagina. U dient de informatie altijd te toetsen aan uw eigen situatie. Neem hiervoor contact op met de betrokken instanties!