Wat is Neurofeedback?

Wat is Neurofeedback?

Neurofeedback heeft alles te maken met de samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft. Die verloopt lang niet altijd even soepel. Er zijn verschillende soorten aandoeningen die voor ‘kortsluiting’ kunnen zorgen. Met neurofeedbacktraining valt vooruitgang te boeken of zijn processen zelfs te vertragen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Alzheimer. Intussen is ook wetenschappelijk bewezen dat mensen die na chemotherapie wazig zien of vermoeid zijn, gebaat kunnen zijn bij zo’n training. Die klachten worden aanmerkelijk minder. Voor alle duidelijkheid: neurofeedback is géén tovermiddel. Je ondergaat er geen persoonlijkheidsverandering door. Evenmin word je een ander mens. Maar het kan je wel vooruit helpen.

Grenzen leren kennen

Tijdens een neurofeedbacktrainingsessie zorgen de beide hersenhelften zelf voor een verbetering van de samenwerking, ondersteund door de NeurOptimal® software. Tijdens de training kijkt de cliënt gedurende een half uur naar een geprepareerde video. Daarvoor hoeft hij/zij niets te doen. Het volgen van een aantal sessies leidt ertoe dat de oorspronkelijke ‘problemen’ verminderen of in ieder geval beheersbaar worden. Medicatie kan daardoor vaak achterwege blijven. Door NeurOptimal® Neurofeedback is de cliënt in staat om beter voor zichzelf op te komen. Men leert de grenzen aan te geven. Scholieren worden rustiger en kunnen zich beter concentreren. Dat is bevorderlijk voor de prestaties op school. En een sporter maakt meer kans op het leveren van topprestaties. Op de werkplek is het zo dat volwassenen hun timemanagement kunnen verbeteren. Een burn-out valt daardoor te voorkomen of aan te pakken. Daar zijn alle partijen bij gebaat: niet alleen de betrokkene, maar ook het bedrijf en de maatschappij.